Morioka

Hợp đồng Fix

1.Đặc điểm:

vKH được lựa chọn kỳ hạn theo nhu cầu, tham gia tối thiểu 100 triệu đồng

vKH có thể vay cầm cố tối đa 95% với biên độ 3%

vKH có thể rút 1 phần or toàn bộ trước hạn

2. Mức sinh lời:

MSL khi rút đúng hạn:

MSL khi rút trước hạn:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn