Morioka

Hợp đồng Môi giới

1. Đặc điểm:

  • KH ký HĐ đặt cọc với Công ty
  • Min 1 HĐ: 50 triệu đồng
  • KH không sở hữu trái phiếu

2. Mức sinh lời

Sản phẩm cố định FIX.NS (Lưu ý: KH không được rút trước hạn) 

Sản phẩm cố đinh FIX (Lưu ý: KH được rút trước hạn với lãi suất là 1.5%)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn