Mua trái phiếu Doanh nghiệp có rủi ro

Rủi ro với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam là có. Kể cả gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng cũng không tránh khỏi.

Vậy rủi ro khi mua trái phiếu là gì và giải pháp khắc phục?

⚠️ Thời gian qua lượng phát hành tương đối nhanh, trong khi tham gia có cả nhà đầu tư cá nhân – vốn thiếu kiến thức, thiếu thông tin, chưa nắm được đầy đủ tình hình sức khỏe của doanh nghiệp phát hành.
↪️Cần chọn trái phiếu của các Doanh Nghiệp, Tập đoàn Uy tín, tăng trưởng và phát triển bền vững.
⚠️ Thêm vào đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường chủ yếu trên cơ sở “tín chấp”, không có tài sản đảm bảo.
↪️ Chọn mã trái phiếu có tài sản đảm bảo, được ngân hàng quản lý TSĐB và dòng tiền đầu tư hoặc bảo lãnh thanh toán cuối kỳ.
⚠️ Đặc biệt, rủi ro lớn nhất với các nhà đầu tư là rủi ro thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
↪️ Chọn đơn vị tổ chức tư vấn phát hành cam kết mua lại tại mọi thời điểm (Đảm bảo tính thanh khoản cao nhất).
Mọi thắc mắc tìm hiểu thêm thông tin về đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline tư vấn: 0932 760 227
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.