Morioka

Hợp đồng Outright

1. ĐẶC ĐIỂM

 

2. Mức sinh lời:

MSL khi rút đúng hạn:

MSL khi rút trước hạn:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn